รูปโปรโมท
3,453,648
จำนวนผู้เข้าชม
736
สมาชิกครีเอเตอร์
3,351
สติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม
เข้าร่วมสมาชิกฟรี Click !!
3,453,648
จำนวนผู้เข้าชม
736
สมาชิกครีเอเตอร์
3,351
สติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม
เข้าร่วมสมาชิกฟรี Click !!

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


www.promotesticker.com เป็นเว็บไซต์สำหรับโปรโมทสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์ผู้ให้บริการ”) นักวาดหรือครีเอเตอร์ สามารถนำมาฝากสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นระบบของเราจะมีแค่เว็บไซต์ผู้ให้บริการเท่านั้น

บุคคลที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์นี้ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไปหรือ อายุ 13 ปีขึ้นไปและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว

การส่งข้อมูลสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม

การส่งข้อมูลสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม นั้นผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของข้อมูล หรือ ผู้สร้างสติ๊กเกอร์,อิโมจิ,ธีม หรือ ผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมโดยตรง หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางทีมงานจะขอทำการระงับการเผยแพร่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อห้ามเกี่ยวกับการฝากสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม

ห้ามลงข้อมูลที่มีความเท็จและส่งผลกระทบให้ผู้อื่นเสียหาย หากตรวจสอบพบเห็นจะระงับการฝากสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม ของผู้ใช้บริการทันทีและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

การส่งข้อมูลนั้นต้องให้เจ้าของข้อมูล หรือ ผู้สร้าง (ครีเอเตอร์) รับทราบและยินยอม ทั้งสติ๊กเกอร์,อิโมจิ หรือ ธีม หากมีการร้องเรียนสติ๊กเกอร์,อิโมจิ หรือ ธีม นั้นทางทีมงานจะขอทำการระงับการเผยแพร่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางทีมงานเซ็บไซต์ promotesticker.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดการแอบอ้างเผยแพร่ สติ๊กเกอร์,อิโมจิ หรือ ธีม ของผู้สร้างคนอื่น (ครีเอเตอร์ที่แอบอ้างผลงานผู้อื่น) และผลงานที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้สร้าง (ครีเอเตอร์) สติ๊กเกอร์,อิโมจิ หรือ ธีม


ข้อจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

เว็บไซต์ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือความเสียหายทางตรงหรือความเสียหายทางอ้อม
ข้อมูลจำพวก รูปภาพ ข้อมูลงสติ๊กเกอร์,อิโมจิ หรือ ธีม รายละเอียด และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงฝากสติ๊กเกอร์,อิโมจิ หรือ ธีม นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง ทางเว็บไซต์ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ทางเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดการแอบอ้างเผยแพร่ สติ๊กเกอร์,อิโมจิ หรือ ธีม ของผู้ให้บริการคนอื่น ที่แอบอ้างผลงานผู้อื่น และผลงานที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของงสติ๊กเกอร์,อิโมจิ หรือ ธีม

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ E-mail : admin@promotesticker.com

แนะนำ (Recommend)รูปโปรโมท
ผู้เข้าชม 3,453,648
Copyright © www.promotesticker.com All rights reserved.