รูปโปรโมท
3,011,001
จำนวนผู้เข้าชม
702
สมาชิกครีเอเตอร์
3,267
สติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม
เข้าร่วมสมาชิกฟรี Click !!
3,011,001
จำนวนผู้เข้าชม
702
สมาชิกครีเอเตอร์
3,267
สติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม
เข้าร่วมสมาชิกฟรี Click !!

นโยบายความเป็นส่วนตัว


www.promotesticker.com เป็นเว็บไซต์สำหรับโปรโมทสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์ผู้ให้บริการ”) นักวาดหรือครีเอเตอร์ สามารถนำมาฝากสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีม เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นระบบของเราจะมีแค่เว็บไซต์ผู้ให้บริการเท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้นำมาฝากกับทางเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลไว้ ยกตัวอย่างช้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ (อีเมล,ชื่อ Creator,ไอดี Line ,รหัสสำหรับเข้าระบบ) และข้อมูลที่ไม่บังคับต้องกรอก ชื่อ Facebook, เบอร์โทรศัพท์

การยกเลิกการเผยแพร่ร้าน

ผู้ใช้บริการสามารถปิดการเผยแพร่ร้านได้ทุกเมื่อโดยการลบสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีมของผู้ใช้บริการเอง โดยการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบ และเข้าไปจัดการสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีมด้วยตัวเอง

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ผู้ให้บริการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์ผู้ให้บริการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ยกเว้น ชื่อ Creator,สติ๊กเกอร์ของCreator,อิโมจิของCreator,ธีมของCreator เพื่อความเข้าถึงของสติ๊กเกอร์ อิโมจิ ธีมที่นำมาฝากในเว็บไซต์ผู้ให้บริการ

ความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูล

-ผู้ใช้บริการยอมรับและยินยอมให้ทางผู้ให้บริการ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อเว็บไซต์ผู้ให้บริการและสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันมีต่อผู้ให้บริการจากการที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในข้างต้น

-ความยินยอมของผู้ใช้บริการ ทุกครั้งที่มีการสมัครสมาชิก จะมีการยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อรับทราบและยินยอม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวทาง
http://www.promotesticker.com/privacy-policy

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ E-mail : admin@promotesticker.com

แนะนำ (Recommend)รูปโปรโมท
ผู้เข้าชม 3,011,001
Copyright © www.promotesticker.com All rights reserved.